Stichting leergeld

Voor schoolgaande kinderen – die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan de kindervakantieweek Hiep-Hoi – is er Stichting Leergeld.

Via deze stichting kan een ouder een aanvraag indienen voor extra financiële steun. Deze financiële steun wordt alleen ingezet voor schoolse en buitenschoolse activiteiten voor het kind.

Meer informatie op de website Stichting Leergeld Gemert e.o.

 

Gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag:

t.a.v. Stichting Kindervakantiewerk Beek en Donk

o.v.v. (naam van het kind)

Bijdrage per kind: (terug te vinden bij het kopje inschrijvingen)

Rekeningnummer: NL70 RABO 0105060429