Stichting leergeld

Voor schoolgaande kinderen – die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan de kindervakantieweek Hiep-Hoi – is er Stichting Leergeld.

Via deze stichting kan je als ouder een aanvraag indienen voor extra financiële steun. Deze financiële steun wordt alleen ingezet voor schoolse en buitenschoolse activiteiten voor het kind.

Meer informatie op de website Stichting Leergeld Gemert e.o.

Vul het inschrijfformulier op onze website in.
Zodra de betaling komt druk op cancel.
Wij krijgen de aanvraag dan toch gewoon binnen en geven dit door aan stichting leergeld. 


Vermeld er duidelijk bij dat de betaling via stichting leergeld gaat!! 
Dit om verwarring te voorkomen! 
 

Gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag bij stichting leergeld.

t.a.v. Stichting Kindervakantiewerk Beek en Donk

o.v.v. (naam van het kind)

Bijdrage per kind: (terug te vinden bij het kopje inschrijvingen)

Rekeningnummer: NL70 RABO 0105060429